Més d’una vintena d’agents públics i privats participen a la 3a comissió sectorial del Pla Estratègic per debatre sobre els reptes que encara la comarca sobre els sectors de la salut i els serveis a les persones

Divendres, 2 de febrer de 2018 a les 00:00

Aquest passat dimecres a la Fundació Sanitaria Mollet, a l’Hospital de Mollet del Vallès, es va celebrar la 3a Comissió sectorial per a la redacció de la diagnosi territorial del futur Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació del Vallès Oriental. Aquesta tercera Comissió tractava l’àmbit de la Salut, serveis a les persones i entorn TIC, i tenia com a objectiu la definició dels principals reptes de la comarca en aquesta matèria.

En aquesta reunió de treball es varen identificar els principals reptes i oportunitats en relació a la l’activitat i els recursos existents i, per altra banda, de l’ocupació i formació per al treball en el sector, entès com el conjunt d’activitat que l’integren.

Pel que fa a l’activitat i els recursos d’aquest sector, un dels temes que presenta força consens és en la dificultat que comporta la prestació de serveis a les persones que viuen en un territori on hi ha més dispersió de la població i no hi arriba sovint el transport públic, fet que produeix manques de cobertura dels serveis.  Altres debilitats i amenaces del sistema d’atenció a les persones tenen a veure amb la dispersió institucional pel que fa a la prestació de serveis que dificulta la coordinació, l’encorsetament dels recursos existents també va aparèixer com a amenaça, ja que dificulta l’oferta i la definició de polítiques locals adaptades a les especificitats territorials, i que comporta una desconnexió entre les necessitats socials i els recursos existents. Es va identificar com un dels dèficits de serveis la manca de recursos destinats fomentar l’autonomia de les persones amb discapacitat quan son adults. També és important observar que la manca de recursos econòmics de la població envellida, afectades també per riscos d’exclusió social (precarietat laboral) que fan que l’ajuda pública sigui encara més necessària.

Pel que fa a les oportunitats, s’assenyala el potencial de creació d’ocupació del sector atès l’envelliment de la població i l’augment de l’esperança de vida, sobretot dins dels serveis d’atenció a la dependència. També es veu com una oportunitat el problema de la dispersió poblacional, esdevenint –si hi hagués voluntat territorial- una comarca líder i referent en els serveis d’atenció domiciliària (SAD). En aquest sentit també s’assenyalen les TIC com una gran oportunitat per combatre la soledat i l’aïllament territorial, a més a més de presentar l’oportunitat de millorar la connectivitat entre els diferents agents del sistema de diferents serveis.

Finalment, pel que fa a l’ocupació i la formació pel treball es destaquen diversos factors que creen desajustos importants en el mercat de treball del sector. Un dels principals factors assenyalats és el desprestigi social que té en general la cura a les persones dependents, lligat a una infravaloració a nivell social i institucional que es tradueix en precarietat laboral. Una de les conseqüències d’aquesta manca de reconeixement és trasllada en la dificultat per trobar professionals del sector. Entre les causes del desajust entre la demanda social i empresarial s’apunten alguns elements com ara la manca de places formatives o la falta d’orientació sobre els requeriments. Altres reptes a abordar se situen en l’envelliment del cuidador/a, l’accessibilitat de l’obtenció del carnet de conduir i la importància de reforçar la formació sobre els valors i l’ètica.

En els propers dies publicarem els resultats de la Comissió de Treball al nostre portal web.

La següent comissió sectorial se celebrarà el proper dimecres 7 de febrer de gener a Can Raspall, a la Garriga i tractarà temes de Turisme, espais naturals, comerç, gastronomia i productes de la terra.

En el marc de la Taula de concertació territorial Vallès Oriental Avança la comarca ha iniciat, amb l'ajuda i el cofinançament de la Diputació de Barcelona i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Programa Estratègia Vallès Oriental Avança. La seva finalitat és la redacció del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l'Ocupació del Vallès Oriental 2018-2025.

Darrera actualització: 02.02.2018 | 13:53