Una setantena de persones contractades gràcies al programa TRFO

Divendres, 15 de febrer de 2019 a les 00:00

Els 69 beneficiaris del programa Treball i Formació (TRFO) han començat a treballar en diferents ens públics de la comarca amb contractes de 6 i 12 mesos

Al llarg del mes de gener es va dur a terme l’adjudicació de places i l’acollida, així com formacions de Prevenció de Riscos laborals i d’Igualtat de gènere. Els treballadors contractats iniciaran en breu la formació amb l’objectiu de millorar les seves competències laborals.

El programa Treball i Formació (TRFO) té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur, a través del suport a entitats perquè duguin a terme accions d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.

Aquest projecte rep subvencions del Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i es cofinança entre el Fons Social Europeu, la Conferència Sectorial i les pròpies entitats en què donen servei.

En el cas del Vallès Oriental, els treballadors contractats s’incorporen a 29 ajuntaments de la comarca, així com al Consell Comarcal, al Consorci de Residus i a la Mancomunitat de la Vall del Tenes per a dur a terme a sis projectes diferents:

  • Administració electrònica i gestió de la informació, on desenvoluparan tasques com l’actualització de base de dades d’entitats, la digitalització de documentació, l’atenció telefònica o la redacció i emissió de documents, entre d’altres.
  • Campanya de desforestació al Vallès Oriental, on, entre d’altres, desbrossaran zones verdes per prevenir riscos d'incendis forestals, podaran arbrat, treballaran en el manteniment de bosc i sotabosc o donaran suport a la brigada municipal.
  • Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania, on algunes de les tasques a realitzar seran la gestió de les incidències de la recollida de residus porta a porta, la resolució de situacions incíviques a la via pública o el suport en les tasques administratives bàsiques dels centres educatius.
  • El Vallès verd, en què, per contribuir al manteniment i millora dels espais verds, es realitzaran funcions de neteja de carrers i zones verdes, transport de material o tasques de jardineria, com ara regar i podar; entre d’altres.
  • Fem lluir el Vallès Oriental!, en què els treballadors assumiran funcions com ara la neteja del mobiliari de parcs, places i carrers; l’arranjament de desperfectes a les voreres o el manteniments estructurals de façanes, escales i sostres; entre d’altres.
  • Servei temporal de suport a les llars, amb tasques com ordre i cura de la llar, neteja de l’habitatge de les persones usuàries de Serveis Socials o acompanyament a gestions i visites mèdiques.

El programa TRFO s’adreça a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, que no estiguin percebent prestació per desocupació o subsidi (RAI o PAO), ni ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys; a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (PRGC); i a dones víctimes de violència de gènere.

    
    ​ ​​
Darrera actualització: 27.03.2019 | 17:09