Publicacions

Pàgina 10 de 15
 • Revista Observatori 23 10 de juny de 2014 Revista 23 de l'Observatori: La immigració d'origen estranger al Vallès Oriental

  La revista de l'Observatori presenta en aquest número un resum de l'estudi La immigració d'origen estranger al Vallès Oriental. Evolució recent i repercussions sociodemogràfiques en l'estructura comarcal, elaborat des de l'Àrea de Política Territorial, Estudis i Desenvolupament del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Aquest estudi té com a objectiu oferir una anàlisi de les característiques i la situació de la població immigrada d'origen estranger a la nostra comarca, que servirà d'ajuda a l'hora de planificar futures accions de treball. També podeu consultar dades estadístiques actualitzades sobre demografia, immigració i mercat de treball a la nostra comarca.

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 153 d'Atur Registrat Maig 2011

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de maig de 2011

 • 9 de gener de 2014 Butlletí 162 d'Atur Registrat Desembre 2011

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de desembre de 2011

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 152 d'Atur Registrat Abril 2011

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de abril de 2011

 • revista Observatori 22 10 de juny de 2014 Revista 22 de l'Observatori: La producció residencial als municipis del Vallès Oriental (1985 - 2005)

  En aquest número trobareu resum de l’estudi “La producció residencial als municipis del Vallès Oriental”, elaborat per en Marc Sogués (ambientòleg) i en Francesc Muñoz (Doctor en geografia), de l’Observatori de la Urbanització de la Universitat Autònoma de Barcelona, per encàrrec del Consell Comarcal i el Museu de Granollers i amb el suport de la Diputació de Barcelona, i que té com a objectiu analitzar quina ha estat l’evolució de la producció residencial a la nostra comarca des del 1985 fins el 2005, tant en termes quantitatius com qualitatius. També podreu consultar dades estadístiques actualitzades sobre demografia, immigració i mercat de treball a la nostra comarca.

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 151 de Contractació registrada 1r trimestre 2011

  Dades de la contractació registrada durant el primer trimestre de 2011 a la comarca del Vallès Oriental

 • Revista Observatori 21 10 de juny de 2014 Revista 21 de l'Observatori: la realitat juvenil del Vallès Oriental

  En aquest número trobareu una anàlisi de la realitat juvenil del Vallès Oriental. Es presenten els principals resultats estadístics que hi ha a l'espai web ww.vallesjove.cat/dades , espai destinat a facilitar el diagnòstic i la planificació en matèria de joventut a partir de la informació estadística referent als joves del Vallès Oriental en aspectes com la població, el nivell d'instrucció, el treball, l'emancipació, la conjuntura econòmica, la mobilitat o la llengua. També podeu consultar dades estadístiques actualitzades sobre demografia, immigració i mercat de treball a la nostra comarca.

 • Informe de conjuntura vallès Oriental 2009 10 de juny de 2014 Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental. Any 2009 i previsions per al 2010

  El darrer Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental d'enguany és ja l'onzè número de la col·lecció i en ell es sintetitzen els principals resultats i indicadors d'activitat econòmica i mercat de treball de la comarca així com del context català i metropolità que l'envolta. Aquest any 2009 s'ha caracteritzat per la continuació del procés de crisi i recessió econòmica que ja constatàvem l'any 2008, i això s'ha traduït en una destrucció d'ocupació molt gran, el deteriorament dels comptes públics i debilitat en la demanda. El Vallès Oriental ha patit una incidència especial en la caiguda de l'ocupació i tots els sectors econòmics (especialment la indústria i la construcció) han registrat notables descensos de l'activitat.

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 148 Atur Registrat Gener 2011

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de gener de 2011

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 150 Atur Registrat Març 2011

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de març de 2011

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 149 Atur Registrat Febrer 2011

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de febrer de 2011

 • Informe Conjuntura Econòmica 2008 10 de juny de 2010 Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental 10. Any 2008

  L'Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental número 10 presenta els indicadors de l'any 2008 i les previsions per a l'any 2009 en tres àmbits, el català, el metropolità i el comarcal. Quan es dona un context de crisi com l'actual és quan es fa més palesa la utilitat d'aquests tipus d'instruments d'anàlisi per a conèixer la situació de la nostra comarca. Per aquest motiu en aquesta edició s'ha ampliat el nombre de variables analitzades, recollint dades més variades que ens permetin analitzar altres aspectes de la nostra economia, fent una incidència especial a la comparativa de les dades amb l'àmbit metropolità i català.

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 147 Contractació registrada 4t trimestre 2010

  Dades de la contractació registrada durant el quart trimestre de 2010 a la comarca del Vallès Oriental

 • Revista 26 10 de novembre de 2011 Revista 26 de l'Observatori: Aproximació als recursos sanitaris i de salut a la comarca

  La revista de l'Observatori que us presentem inclou un informe monogràfic sobre els recursos sanitaris i de salut existents avui al Vallès Oriental, així com la seva evolució més immediata. Aquest informe ha estat elaborat des de l'àrea d'Estudis, Desenvolupament Local i Participació. El monogràfic vol analitzar l'estat actual i les tendències de futur dels serveis sanitaris i de salut, amb l'objectiu d'aprofitar el coneixement de quins són els recursos existents i la seva distribució territorial, entre altres aspectes. Aquesta publicació també inclou l'annex amb dades socioestadístiques de la comarca i els seus municipis.

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 146 Atur registrat desembre 2010 Vallès Oriental

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de desembre de 2010

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 155 de contractació registrada 2n trimestre 2011

  Dades de la contractació registrada durant el segon trimestre de 2011 a la comarca del Vallès Oriental

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 145 d'Atur Registrat Novembre 2010

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de novembre de 2010

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 144 d'Atur Registrat Octubre 2010

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes d'octubre de 2010

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 143 de Contractació registrada 3r trimestre 2010

  Dades de la contractació registrada durant el tercer trimestre de 2010 a la comarca del Vallès Oriental

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 142 d'Atur registrat Setembre 2010

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de setembre de 2010

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 141 d'Atur registrat Agost 2010

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes d'agost de 2010

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 140 d'Atur registrat Juliol 2010

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de juliol de 2010

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 139 Contractació registrada 2t trimestre 2010

  Dades de la contractació registrada durant el segon trimestre de 2010 a la comarca del Vallès Oriental

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 138 d'Atur registrat Juny 2010

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de juny de 2010

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 136 d'Atur registrat Abril 2010

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes d'abril de 2010

Pàgina 10 de 15
Darrera actualització: 23.05.2013 | 01:23
Darrera actualització: 23.05.2013 | 01:23