Publicacions

Pàgina 9 de 15
 • 15 de novembre de 2013 Anuari Econòmic Comarcal 2013

  L'Anuari Econòmic Comarcal 2013 és editat pel Centre d'Estudis de Catalunya Caixa i analitza. a través d'una estimació, el PIB comarcal, i és una eina que permet conèixer l’evolució de l’estructura productiva de la nostra comarca i les comarques de l’entorn.

 • 9 de maig de 2014 Necessitats formatives del sector turístic

  En el marc del procés de renovació del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya, el CTESC ha elaborat un estudi sobre les necessitats formatives del sector turístic.  L’objectiu de l’informe és analitzar el valor que atorguen les empreses turístiques a la formació de què disposen les persones que treballen en aquest sector i que comprèn les activitats de restauració, allotjament, transport, intermediació turística i activitats d’oci i entreteniment.

 • 9 de maig de 2014 Mapa de Formació Professional a la Riera de Caldes 2013

  L'Observatori de l'Economia Local de Santa Perpètua de Mogoda presenta el Mapa de Formació Professional de la Riera de Caldes un document d'anàlisi que es centra en l'studi de l’oferta de formació professional inicial, ocupacional i contínua.

 • 4 de març de 2013 El Perfil de la Ciutat 2012

  La Xarxa El Perfil de la Ciutat publica, per tercer any consecutiu, un informe amb indicadors locals per tal de conèixer la realitat que viuen les diferents ciutats que composen aquesta xarxa de treball conjunt. En aquesta edició se li ha sumat un nou municipi de la comarca: Mollet del Vallès.

 • 9 de gener de 2014 Butlletí 164 d'Atur Registrat Gener 2012

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de gener de 2012

 • 9 de gener de 2014 Butlletí 163 de Contractació 4t Trimestre 2011

  Dades de contractació registrada a la comarca durant el quart trimestre de 2011

 • 27 de novembre de 2012 Activitat turística a la província de Barcelona 2011

  El Laboratori de turisme de la Diputació de Barcelona a partir de les dades de l'Idescat, elabora cada any un informe anual sobre l'activitat turística a la província, amb indicadors de l'oferta per comarques i per marques turístiques.

 • 9 de gener de 2014 Butlletí 162 d'Atur Registrat Desembre 2011

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de desembre de 2011

 • 6 d'agost de 2014 Butlletí 161 d'Atur Registrat Novembre 2011

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de novembre de 2011

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 160 d'Atur Registrat Octubre 2011

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes d'octubre de 2011

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 159 d'Atur Registrat Setembre 2011

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de setembre de 2011

 • Revista 28 10 de juny de 2012 Revista 28: El sector terciari al Vallès Oriental. La importància del comerç

  La revista 28 de l'Observatori de Desenvolupament Local del Vallès Oriental tracta de forma monogràfica el sector terciari a la comarca, destacant especialment la importància del comerç. La finalitat d'aquest treball és conèixer més bé la realitat d'aquest sector i tenir una major actualització de les principals magnituds que el caracteritzen.

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 157 d'Atur Registrat Agost 2011

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes d'agost de 2011

 • Revista 27 10 d'abril de 2012 Revista 27: El sector industrial al Vallès Oriental

  La revista 27 de l'Observatori de Desenvolupament Local del Vallès Oriental tracta de forma monogràfica sobre l'evolució recent del sector industrial a la nostra comarca. Bona part de la feina que es presenta són els principals resultats derivats del Pla d'Innovació Local del Vallès Oriental, dut a terme per la consultora ClusterIDevelopment i coordinat per l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. Aquesta revista també vol ser l'actualització del treball d'anàlisi realitzat l'any 2001 (Sectors industrials del Vallès Oriental, revista número 13).

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 158 de contractació registrada 3r trimestre 2011

  Dades de contractació registrada durant el tercer trimestre de 2011 al Vallès Oriental

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 156 d'Atur Registrat Juliol 2011

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de juliol de 2011

 • Revista 26 10 de novembre de 2011 Revista 26 de l'Observatori: Aproximació als recursos sanitaris i de salut a la comarca

  La revista de l'Observatori que us presentem inclou un informe monogràfic sobre els recursos sanitaris i de salut existents avui al Vallès Oriental, així com la seva evolució més immediata. Aquest informe ha estat elaborat des de l'àrea d'Estudis, Desenvolupament Local i Participació. El monogràfic vol analitzar l'estat actual i les tendències de futur dels serveis sanitaris i de salut, amb l'objectiu d'aprofitar el coneixement de quins són els recursos existents i la seva distribució territorial, entre altres aspectes. Aquesta publicació també inclou l'annex amb dades socioestadístiques de la comarca i els seus municipis.

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 155 de contractació registrada 2n trimestre 2011

  Dades de la contractació registrada durant el segon trimestre de 2011 a la comarca del Vallès Oriental

 • Revista Obsevatori 25 10 de juny de 2011 Revista 25 de l'Observatori: Els espais naturals al Vallès Oriental

  La revista de l'Observatori presenta en el seu número 25 un informe monogràfic sobre Els espais naturals al Vallès Oriental, elaborat des de les àrees de Política Territorial, Estudis i Desenvolupament i Medi Ambient del Consell Comarcal del Vallès Oriental. L'objectiu d'aquest informe monogràfic és donar a conèixer l'estat actual dels espais protegits a la nostra comarca, així com analitzar les tendències futures i més convenients en l'ordenació, la protecció i la conservació dels espais oberts, considerant també espais que actualment no estan protegits, però que són bàsics per al manteniment de la biodiversitat. Aquesta publicació també inclou un annex amb dades estadístiques sobre demografia, immigració i mercat de treball de la nostra comarca.

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 154 d'Atur Registrat Juny 2011

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de juny de 2011

 • Revista Observatori 24 10 de juny de 2014 Revista 24 de l'Observatori: La gestió de l'aigua al Vallès Oriental

  La revista de l'Observatori presenta en aquest nou número un informe monogràfic sobre La gestió de l’aigua al Vallès Oriental, elaborat des de les àrees de Política Territorial, Estudis i Desenvolupament i Medi Ambient del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Aquest informe té com a objectiu donar a conèixer l’estat actual i les problemàtiques relacionades amb aquest recurs, així com intentar analitzar des de quina perspectiva s’estan plantejant les polítiques destinades a gestionar-lo i quins seran els reptes de cara al futur. Aquesta revista també inclou un annex amb dades estadístiques sobre demografia, immigració i mercat de treball de la nostra comarca.

 • Revista Observatori 23 10 de juny de 2014 Revista 23 de l'Observatori: La immigració d'origen estranger al Vallès Oriental

  La revista de l'Observatori presenta en aquest número un resum de l'estudi La immigració d'origen estranger al Vallès Oriental. Evolució recent i repercussions sociodemogràfiques en l'estructura comarcal, elaborat des de l'Àrea de Política Territorial, Estudis i Desenvolupament del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Aquest estudi té com a objectiu oferir una anàlisi de les característiques i la situació de la població immigrada d'origen estranger a la nostra comarca, que servirà d'ajuda a l'hora de planificar futures accions de treball. També podeu consultar dades estadístiques actualitzades sobre demografia, immigració i mercat de treball a la nostra comarca.

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 153 d'Atur Registrat Maig 2011

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de maig de 2011

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 152 d'Atur Registrat Abril 2011

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de abril de 2011

 • revista Observatori 22 10 de juny de 2014 Revista 22 de l'Observatori: La producció residencial als municipis del Vallès Oriental (1985 - 2005)

  En aquest número trobareu resum de l’estudi “La producció residencial als municipis del Vallès Oriental”, elaborat per en Marc Sogués (ambientòleg) i en Francesc Muñoz (Doctor en geografia), de l’Observatori de la Urbanització de la Universitat Autònoma de Barcelona, per encàrrec del Consell Comarcal i el Museu de Granollers i amb el suport de la Diputació de Barcelona, i que té com a objectiu analitzar quina ha estat l’evolució de la producció residencial a la nostra comarca des del 1985 fins el 2005, tant en termes quantitatius com qualitatius. També podreu consultar dades estadístiques actualitzades sobre demografia, immigració i mercat de treball a la nostra comarca.

Pàgina 9 de 15
Darrera actualització: 23.05.2013 | 01:23
Darrera actualització: 23.05.2013 | 01:23