Publicacions

Pàgina 9 de 16
 • 9 de gener de 2014 Butlletí 177 d'Atur Registrat Novembre 2012

  Dades d'atur registrat a la comraca durant el mes de novembre de 2012

 • 15 de juliol de 2013 Informe Territorial de la Província de Barcelona 2013

  Aquesta és l'onzena edició de l’Informe territorial de la província de Barcelona, una publicació que la Cambra de Comerç de Barcelona i la Diputació de Barcelona publiquem conjuntament, i que enguany fa balanç econòmic del 2012.

 • 9 de gener de 2014 Butlletí 176 d'Atur Registrat Octubre 2012

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes d'octubre de 2012

 • 9 de gener de 2014 Butlletí 167 de Contractació 1r Trimestre 2012

  Dades de contractació registrada a la comarca durant el primer trimestre de 2012

 • 2 d'octubre de 2013 Les Economies Locals de la província de Barcelona

  L'estudi de Les Economies Locals de la Província de Barcelona. Impacte de la crisi i vocacions productives de futur per als territoris, està editat per la Diputació de Barcelona. . L’informe vol constituir una eina de suport a les entitats locals en la definició i valoració de les estratègies econòmiques (especialitzacions, pautes de diversificació, sectors, criteris d’intervenció en l’estructura econòmica, etc.). L’escala d’anàlisi són els 31 sistemes territorials que el planejament territorial de Catalunya delimita per a la demarcació de Barcelona.

 • 9 de gener de 2014 Butlletí 174 d'Atur Registrat Setembre 2012

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de setembre de 2012

 • 9 de gener de 2014 Butlletí 165 d'Atur Registrat Febrer 2012

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de febrer de 2012

 • 15 de novembre de 2013 Anuari Econòmic Comarcal 2013

  L'Anuari Econòmic Comarcal 2013 és editat pel Centre d'Estudis de Catalunya Caixa i analitza. a través d'una estimació, el PIB comarcal, i és una eina que permet conèixer l’evolució de l’estructura productiva de la nostra comarca i les comarques de l’entorn.

 • 9 de maig de 2014 Necessitats formatives del sector turístic

  En el marc del procés de renovació del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya, el CTESC ha elaborat un estudi sobre les necessitats formatives del sector turístic.  L’objectiu de l’informe és analitzar el valor que atorguen les empreses turístiques a la formació de què disposen les persones que treballen en aquest sector i que comprèn les activitats de restauració, allotjament, transport, intermediació turística i activitats d’oci i entreteniment.

 • Revista Emprèn 1 7 de maig de 2013 Revista Emprèn 1

  Emprèn és una publicació que vol promoure i donar a conèixer la cultura emprenedora a la comarca del Vallès Oriental. En aquesta publicació semestral s’aniran analitzant els diferents serveis d’emprenedoria i creació d’empreses dels municipis de la comarca, es recolliran bones pràctiques innovadores dels serveis municipals i s’entrevistarà una persona emprenedora que hagi desenvolupat un projecte empresarial innovador.

  En aquest primer número s'analitza el cas del servei de suport a la creació i consolidació d'empreses de l'Ajuntament de Cardedeu i entrevistem a Josep Maria Puigdollers, cofundador de l'empresa Dynamica.

 • 9 de maig de 2014 Mapa de Formació Professional a la Riera de Caldes 2013

  L'Observatori de l'Economia Local de Santa Perpètua de Mogoda presenta el Mapa de Formació Professional de la Riera de Caldes un document d'anàlisi que es centra en l'studi de l’oferta de formació professional inicial, ocupacional i contínua.

 • 4 de març de 2013 El Perfil de la Ciutat 2012

  La Xarxa El Perfil de la Ciutat publica, per tercer any consecutiu, un informe amb indicadors locals per tal de conèixer la realitat que viuen les diferents ciutats que composen aquesta xarxa de treball conjunt. En aquesta edició se li ha sumat un nou municipi de la comarca: Mollet del Vallès.

 • 9 de gener de 2014 Butlletí 164 d'Atur Registrat Gener 2012

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de gener de 2012

 • 9 de gener de 2014 Butlletí 163 de Contractació 4t Trimestre 2011

  Dades de contractació registrada a la comarca durant el quart trimestre de 2011

 • 27 de novembre de 2012 Activitat turística a la província de Barcelona 2011

  El Laboratori de turisme de la Diputació de Barcelona a partir de les dades de l'Idescat, elabora cada any un informe anual sobre l'activitat turística a la província, amb indicadors de l'oferta per comarques i per marques turístiques.

 • 6 d'agost de 2014 Butlletí 161 d'Atur Registrat Novembre 2011

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de novembre de 2011

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 160 d'Atur Registrat Octubre 2011

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes d'octubre de 2011

 • 9 de gener de 2014 Butlletí 168 d'Atur Registrat Abril 2012

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes d'abril de 2012

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 159 d'Atur Registrat Setembre 2011

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de setembre de 2011

 • Revista 28 10 de juny de 2012 Revista 28: El sector terciari al Vallès Oriental. La importància del comerç

  La revista 28 de l'Observatori de Desenvolupament Local del Vallès Oriental tracta de forma monogràfica el sector terciari a la comarca, destacant especialment la importància del comerç. La finalitat d'aquest treball és conèixer més bé la realitat d'aquest sector i tenir una major actualització de les principals magnituds que el caracteritzen.

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 157 d'Atur Registrat Agost 2011

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes d'agost de 2011

 • Revista 27 10 d'abril de 2012 Revista 27: El sector industrial al Vallès Oriental

  La revista 27 de l'Observatori de Desenvolupament Local del Vallès Oriental tracta de forma monogràfica sobre l'evolució recent del sector industrial a la nostra comarca. Bona part de la feina que es presenta són els principals resultats derivats del Pla d'Innovació Local del Vallès Oriental, dut a terme per la consultora ClusterIDevelopment i coordinat per l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. Aquesta revista també vol ser l'actualització del treball d'anàlisi realitzat l'any 2001 (Sectors industrials del Vallès Oriental, revista número 13).

 • 9 de gener de 2014 Butlletí 166 d'Atur Registrat Març 2012

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de març de 2012

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 158 de contractació registrada 3r trimestre 2011

  Dades de contractació registrada durant el tercer trimestre de 2011 al Vallès Oriental

 • 25 d'agost de 2014 Butlletí 156 d'Atur Registrat Juliol 2011

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de juliol de 2011

Pàgina 9 de 16
Darrera actualització: 23.05.2013 | 01:23
Darrera actualització: 23.05.2013 | 01:23