|
 

Adreces i telèfons

Principals telèfons de marcació ràpida

 • Farmàcies de guàrdia: 012
 • Violència de Gènere: 016
 • Sanitat respón: 061
 • Guàrdia civil: 062
 • Bombers: 085
 • Policia local: 092
 • Emergències: 112
 • APINDEP RONÇANA, SL

  Objectiu de l'entitat: la integració de les persones amb discapacitat a nivell escolar, laboral i social

 • Agrupació de municipis titulars del servei de transport urbà de la regió metropolitana de Barcelona (AMTU)
 • Aiguafreda Aeria Aiguafreda


  Superfície 7,90
  Densitat 317,09
  Habitants 2.505

 • Vista Aeria Ametlla del Vallès

  Superfície 14,24

  Densitat 569,66
  Habitants 8.112

 • Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona com a entitat col·laboradora
 • Associació Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
 • Bigues i Riells Aeria Bigues i Riells


  Superfície 28,64
  Densitat 302,51
  Habitants 8.664

 • Logo CCOO CCOO

  Objectiu de l'entitat: CCOO és una organització sindical formada per homes i dones que ens afiliem de forma voluntària i solidària per defensar els nostres interessos (generals i específics) com a conjunt dels treballadors i treballadores i per aconseguir una societat més justa, democràtica i participativa.

 • CENTRE SIRIUS
 • CET BAIX MONTSENY JARDINERIA I SERVEIS

  Objectiu de l'entitat: Realitzar un treball productiu, participant regularment en les operacions de mercat, amb la finalitat d'assegurar un treball remunerat i la prestació de serveis d'ajust personal i social que requereixin els seus treballadors disminuïts psíquics adults.

 • CET DINAT 2006, SL

  Objectiu de l'entitat: Facilitar els mitjans més adients per inserir laboral i socialment a les persones amb discapacitat i col·lectius marginals a traves dels diferents serveis que oferim.

 • CET EMISER VALLÈS

  Objectiu de l'entitat: Inserció de persones amb discapacitat al mon laboral

 • CET GRUPDEM

  Objectiu de l'entitat: Grupdem SCCL és una cooperativa, sense afany de lucre, formada per professionals que uneixen els seus esforços i coneixements en el camp de la iniciativa social. L´objectiu és l´atenció a persones amb discapacitat oferint els següents serveis; Centre Ocupacional, Servei de Suport a l'Autonomia a la Pròpia LLar, Centre Especial de Treball, Servei Complementari d' Ajustament Personal i Social.

 • CET INTELAMI
 • CET PEVA INTEGRACIÓN
 • CET RAL (FUNDACIÓ LAR)

  Objectiu de l'entitat: Amb la denominació RAL SCCL es crea una cooperativa de serveis, que realitza la seva activitat laboral constituint-se com a Centre Especial de Treball. La finalitat del CET és assegurar una feina remunerada i la prestació dels serveis d’ajustament laboral, personal i social que necessitin els treballadors/es amb discapacitat en el seu procés d'insercio laboral.

 • CET TALLER ALBORADA

  Crea i manté llocs per a persones amb disminució psíquica. Fan activitats de manipulats i arts gràfiques en l’àmbit de Mollet del Vallès i el Baix Vallès.

 • CET VIVER DE BELL-LLOC

  Objectiu de l'entitat: Inserció social i laboral de persones amb risc d'exclusió social.

 • CET XAVIER QUINCOCES

  Objectiu de l'entitat: Es concreta en base a l'objectiu de desenvolupar un treball productiu, participant de les operacions de mercat, per tal d'assegurar un treball remunerat als seus treballadors com a mitjà per la integració socio-laboral d'aquestes persones, a la vegada que sigui un mitjà d'integració al règim de treball normal. El servei Complementari d'Ajustament Personal i social, col.labora i dóna suport al CET assegurant que l'adaptació i la integració laboral dels treballadors sigui real, oferint a aquests el suport necessari que complementi les seves capacitats.

 • CO (CENTRE OCUPACIONAL) DEL BOSC

  Objectiu de l'entitat: Promoure activitats que ajudin a l'establiment o millora de les activitats personals, laborals i socials.

 • CO EL TRENCADÍS

  Objectiu de l'entitat: L'objectiu general del Trencadís. Centre Ocupacional Municipal és, d'acord amb el decret 279/1987, el donar als usuaris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional necessaris, a fi que puguin assolir, dins les possibilitats de cadascú i a través d'un programa individual de rehabilitació, la seva màxima integració social.

 • Caldes de Montbui Aeria Caldes de Montbui

  Superfície 37,45

  Densitat 454,45
  Habitants 17.019

 • Campins Aeria Campins

  Superfície 7,29
  Densitat 56,65
  Habitants 413

 • Canovelles Aeria Canovelles

  Superfície 6,66
  Densitat 2.413,81
  Habitants 16.076

 • Cardedeu Aeria Cardedeu

  Superfície 12,10
  Densitat 1.396,45
  Habitants 16.897

Last update -

Filtrar resultats