Oficina de l'Habitatge

Facilitar l’accés a l’habitatge als ciutadans de la comarca.

Entre les seves funcions, hi ha:

- Assessorar en la compra d’habitatges.
- Assessorar en els processos de desqualifi cació d’habitatges de protecció ofi cial, tant de promoció pública com privada.
- Assessorar en la gestió de la renovació de préstecs d’habitatge.
- Assessorar en la gestió d’ajuts al lloguer.
- Fer inspeccions tècniques d’obres de rehabilitació, les quals s’han assessorat i tramitat.
- Tramitar les sol·licituds d’ajudes a la compra, desqualifi cació i renovació de préstecs d’habitatge.
- Tramitar les cèdules d’habitabilitat de nova ocupació i d’habitatge usat.

Usuaris:
La ciutadania de municipis de la comarca, que no tinguin ofi cines d’habitatge.

Miquel Ricomà, 46 - 08401 Granollers - Barcelona
Nom de contacte: Laura Fusté i Andreu
Telèfon: 93 860 07 00
Fax: 93 879 04 44
Correu electrònic: habitatge@vallesoriental.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores i dimecres de 16 a 18:00 hores
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 16.06.2017 | 08:32