Primer plenari de l'any de la Xarxa LISMIVO

Dimarts, 12 de febrer de 2019 a les 11:57

El passat dijous 7 de febrer, la Xarxa LISMIVO va celebrar el seu primer plenari de l'any 2019. En aquest plenari es van acordar les accions que es durant a terme durant aquest any i es van  començar a parlar sobre les accions futures de la Xarxa de cara al 2020.

La Xarxa LismiVO

El Vallès Oriental és un territori compromès que treballa i té entre els seus objectius garantir la igualtat de oportunitats de tothom per poder millorar la qualitat de vida de les persones.

Un territori conscient que aconseguir avançar en aquest objectiu suposa el plantejament d’intervencions en diferents àmbits i, de forma especial, en aquells col·lectius que per les seves característiques poden resultar més vulnerables. Col·lectius que necessiten d’actuacions concretes que els ajudis a desenvolupar els seus projectes vitals d’una manera autònoma, en igualtat de condicions, però respectant les diferències.

Un d’aquest col·lectius és el de les persones amb diversitats funcionals, amb les quals el Consell Comarcal i la majoria dels agents del Vallès Oriental hi treballem a traves de la Xarxa LISMIVO.

La Xarxa LISMIVO és única a Catalunya i és un model a seguir i replicar a reu del territori català.

Història del projecte

El Consell Comarcal treballa des del 2004 per potenciar la integració laboral de les persones amb discapacitat. En un primer moment es va crear la Comissió per a la Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat, formada per Centres Especials de Treball i altres entitats especialitzades de la comarca i el mateix Consell Comarcal. Així mateix, la Diputació de Barcelona, també, va participar i impulsar la Xarxa LISMIVO des dels seus inicis ambel suport de la tècnica i assessora del servei de Mercat de Treball de Diputació de Barcelona, d’aquell moment, la senyora Margarida Canadell i amb el suport econòmic a través de la fitxes del catàleg de serveis.

A l’any 2008, aquesta comissió va passar a denominar-se Xarxa LISMIVO, a causa del nombre d’entitats integrants, el constant intercanvi d’informació entre elles, el coneixement mutu de les mateixes i la realització conjunta d’activitats mitjançant consens.

A l’any 2010, com a conseqüència de l’augment d'entitats integrants de la Xarxa, es va constituir la Taula Territorial – Xarxa LISMIVO formalitzada a través de la signatura d’un conveni, on a part de les entitats especialitzades es van incorporar els sindicats, les Oficines de Treball de la Generalitat, alguns Serveis Locals dels ajuntaments i les associacions d’empresaris.

Objectius

L'Objectiu general de la Xarxa LismiVO és el següent:

  • Impulsar la inserció laboral de les persones amb discapacitat de la nostra comarca.

Els Objectius específics de la Xarxa LismiVO són els següents:

  • Consolidar el treball en xarxa entre les entitats que formen part de la Taula Territorial.
  • Sensibilitzar l’àmbit empresarial, la ciutadania i les administracions públiques per tal d’afavorir la inserció social i laboral de les persones amb discapacitat.
  • Impulsar la inserció laboral a l’empresa ordinària com a mesura prioritària per la normalització.
  • Reforçar i/o crear circuits d’atenció a persones amb discapacitat al territori entre els diferents agents econòmics i socials de la comarca.
  • Buscar fonts de finançament.

Descobreix-ne més a: www.xarxalismivo.cat

Darrera actualització: 12.02.2019 | 13:29