Xarxa LISMIVO

Fruit de la col·laboració entre les entitats de la comarca que treballen per la inserció laboral de persones discapacitades, el Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona, els serveis locals d’ocupació, les OTG, els sindicats i les patronals, va néixer la xarxa LISMIVO.

L’objectiu general d’aquesta xarxa és donar suport al desenvolupament de les polítiques d’integració social i laboral de les persones amb discapacitat de la comarca del Vallès Oriental.

Com objectius específics tenim:

1. Consolidar el treball en xarxa entre les entitats que formen part de la comissió.
2. Sensibilitzar l’àmbit empresarial, la ciutadania i les administracions públiques per tal d’afavorir la inserció social i laboral de les persones amb discapacitat.
3. Impulsar la inserció laboral a l’empresa ordinària com a mesura prioritària per la normalització.
4. Reforçar i/o crear circuits d’atenció a persones amb discapacitat al territori entre els diferents agents econòmics i socials de la comarca.
5. Buscar fonts de finançament i/o recursos per l’execució de les accions.

La finalitat de la xarxa és donar a conèixer totes aquelles possibilitats i alternatives existents a la nostra comarca, relacionades amb el món laboral i la persona amb discapacitat. De manera que, aquesta web està enfocada perquè tots aquells empresaris i particulars que hi contactin puguin aconseguir tota la informació disponible sobre centres, la contractació de la persona amb discapacitat, les normatives vigents, etc.., i alhora oferir un espai d’oferta i demanda de llocs de treball.

Darrera actualització: 07.05.2014 | 15:00