El 70% de les ordres de protecció dels partits judicials de la comarca es van denegar el 2017

Dimarts, 27 de novembre de 2018 a les 23:50

El partit  judicial de Granollers és el que denega més ordres de protecció de tota Catalunya. 3 de cada 4 ordres de protecció son denegades en aquest àmbit territorial. En el cas del partit judicial de Mollet del Vallès el 52% de les ordres de protecció es van denegar durant el 2017.

L’evolució del total de denúncies presentades de violència sobre la dona als jutjats del Vallès Oriental del 2009 fins al 2017 és força estable i només presenta un lleuger augment l’any 2011 i una lleugera disminució fins l’any 2016. La variació més important la trobem de l’any 2016 al 2017: mentre que el 2016 el total de denúncies és de 559, el 2017 se’n registren 904. Aquest augment en 345 denúncies, pràcticament un 62%, es concentra al partit judicial de Granollers que passa de rebre 293 denúncies durant el 2016 a registrar-ne 604 l’any 2017; un augment de 347 denúncies que impliquen un creixement de més del 100%.

L’objectiu d’aquest informe és facilitar l’accés a les dades de seguiment de l’activitat judicial vinculada a la violència domèstica i de gènere a tots els agents implicats en l’abordatge de les violències masclistes a l’àmbit local i comarcal. L’estadística judicial ens permet conèixer millor com s’estan desenvolupant els processos judicials vinculats a la violència masclista i aproximar-nos al funcionament intern dels jutjats.

L’Observatori-Centre d’estudis del Vallès Oriental i L’Observatori de la igualtat de gènere de l’Ajuntament de Granollers publiquen per primera vegada una nota de l’estadística judicial anual sobre Violència masclista al Vallès Oriental. Les dades analitzades corresponen a les publicades per l’Observatori contra la violència domèstica i de gènere del Consell General del Poder Judicial sobre l’activitat dels partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès durant l’any 2017. Aquestes estadístiques sobre els processos en matèria de violència domèstica i de gènere es publiquen trimestralment desglossades per Tribunals superiors de justícia, províncies i partits judicials i inclouen: denúncies, ordres de protecció, mesures adoptades, persones enjudiciades i forma d’acabament del procediment.

Darrera actualització: 29.11.2018 | 13:06