Normativa del transport escolar

Servei Públic de Transport Escolar

El Servei Públic de Transport Escolar garanteix l'educació, mitjançant la prestació del servei de transport, als usuaris dels centres docents públics.

 

El Servei inclou:

-Fer la gestió del servei de transport obligatori i no obligatori.

-Garantir la gratuïtat del servei de transport als alumnes que s'hagin de desplaçar de municipi per anar al centre escolar.

-Tenir cura dels menors durant la prestació del servei.

-Garantir la seguretat dels usuaris.

-Vetllar per una conducta cívica i responsable dels alumnes a l'interior del vehicle.

-Controlar la utilització del servei.

Quan les necessitats del servei no justifiquen la utilització del transport col•lectiu, es concedeixen ajuts individuals de desplaçament

 

Usuaris:

Alumnes matriculats en centres docents de la comarca.

Normativa que han de complir pels usuaris del transport escolar: Normativa transport escolar

Tasques a dur a terme per el personal acompanyant del transport escolar:Tasques acompanyants

Darrera actualització: 18.07.2013 | 02:18
Darrera actualització: 18.07.2013 | 02:18