Joventut i Esports

El Consell Comarcal, com a administració de segon nivell, dóna suport als municipis per a que desenvolupin les seves polítiques de joventut mitjançant les accions següents:

  • El Pla Comarcal de Joventut 2009-2012 que recull els principals objectius, programes i projectes fruit de les demandes, necessitats i prioritats dels municipis de la comarca. També contribueix a definir, coordinar i impulsar les polítiques de joventut dels municipis, alhora que proporciona una visió global de la comarca.
  • El Pla d'actuació comarcal de Joventut 2012 que concreta les actuacions que es duran a terme l’any 2012 a la comarca, d’acord amb el Pla Comarcal de Joventut 2009-2012.

- Memòria d'avaluació del Pla d'Actuació Comarcal 2012

- Annexes a la memòria d'avaluació del Pla d'Actuació Comarcal 2012

  • El conveni amb la Direcció General de Joventut que té per objecte establir les línies de col·laboració i cooperació mútua per garantir el funcionament del Servei Comarcal de Joventut i faculta el Consell Comarcal per fer el seguiment de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, i fa efectiva a favor del Consell Comarcal la delegació de les facultats executives en matèria d’instal·lacions juvenils, competència de la Generalitat.
  • El conveni de l’Oficina Jove del Vallès Oriental que té per objecte establir les línies de col·laboració i cooperació mútua entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, l’Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a gestionar una Oficina Jove com a equipament únic destinat a acollir els serveis d’emancipació oferts als joves de la comarca.

Notícies

Darrera actualització: 18.07.2013 | 02:36