|
 

Mobilitat

Mobilitat

L’Àrea de Mobilitat té per objectiu la millora dels desplaçaments de persones i mercaderies a partir de l’estudi i propostes orientades una mobilitat sostenible i segura.