Habitatge

Assistència tècnica i assessorament d’habitatge

El Consell Comarcal coopera amb els ajuntaments mitjançant l' assessorament tècnic  en relació amb els aspectes de competència municipal.

En matèria d’habitatge aquesta cooperació es concreta en les funcions següents:

  • Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de l’habitatge
  • Avaluar, informar, proposar, inspeccionar i dur a terme el seguiment sobre tots els procediments relacionats amb l’habitatge (rehabilitació, reagrupaments familiars, habitabilitat, etc.)
  • Coordinar-se amb el Departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria d’habitatge per al desenvolupament de totes aquelles funcions de la seva competència i que desenvolupa l’Ajuntament
  • Informar, assessorar i atendre al públic en totes les matèries relacionades amb l’habitatge
  • Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de l’habitatge
Darrera actualització: 27.02.2019 | 16:44
Darrera actualització: 27.02.2019 | 16:44