|
 
Política Territorial i Estudis

Xarxa veïnal i rural de camins

Preservar i millorar els camins rurals de les zones de muntanya de la comarca.

- Tramitar les sol·licituds d’ajut econòmic, a petició dels ajuntaments, davant de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les necessitats i la documentació presentada pels ajuntaments.
- Executar l’arranjament i/o pavimentació de camins rurals.
- Tramitar la justifi cació de l’ajut de la Generalitat.

Usuaris:

Ajuntaments de la comarca ubicats en zones de muntanya.

Last update 19.07.2013 | 13:50