|
 
Política Territorial i Estudis

Servei de Suport en el disseny i redacció d'informes

L’Observatori també treballa per facilitar i donar suport a les diferents àrees del Consell Comarcal del Vallès Oriental i als equips tècnics dels ajuntaments. Aquest suport es tradueix en la possibilitat que l’Observatori doni suport directe en el disseny i redacció d’estudis i informes en col·laboració amb els diferents agents del territori.

Last update 19.07.2013 | 13:40