|
 
Política Territorial i Estudis

Servei d'Elaboració d'estudis i anàlisis

Servei d’anàlisi i de planificació estratègica de les polítiques públiques, que permet aprofundir en el coneixement de la comarca mitjançant  l’elaboració i la difusió de diferents materials i estudis sectorials. Dóna suport al disseny de les polítiques, ajustant-se a la realitat del territori.

FUNCIONS:

  • Donar suport als responsables polítics i als agents socials i econòmics en la presa de decisions, mitjançant l’elaboració i la tramesa de
  • diferents informacions.
  • Elaborar estudis sectorials que permetin el coneixement exhaustiu de la nostra realitat i, a la vegada, fer previsions per preveure les
  • actuacions que cal dur a terme en un futur immediat per així donar resposta a les necessitats futures.
  • Crear grups de treball multidisciplinars a partir dels agents públics i privats del territori, per definir línies d’actuació.
  • Donar suport, des d’un punt de vista d’anàlisi de la informació, als diferents àmbits d’actuació del Consell.
  • Facilitar l’accés i la difusió de la informació, tant interna com externa, a partir de la plataforma “L’Observatori del Vallès Oriental”, amb
  • domini propi a la xarxa (http: //www.lobservatori.net).
  • Editar col·leccions, monografies que siguin un instrument per a l’anàlisi de la comarca, tant en suport paper com electrònic.
Last update 19.07.2013 | 13:44