|
 
Polítiques d'Igualtat

Programa de xeringues

Dimarts, 2 d'abril de 2013 a les 16:25

Ajudar els toxicòmans per via parenteral a adquirir hàbits i conductes més saludables i a prevenir les malalties infectocontagioses.

FUNCIONS :

Crear punts d’intercanvi on els toxicòmans puguin rebre xeringues noves i retornar les usades de manera anònima i gratuïta.
Disminuir la tendència a compartir xeringues.
Potenciar el canvi de via de consum.
Apropar el drogodependent a la xarxa sanitària.
Potenciar l’ús del preservatiu en les relacions sexuals.

USUARIS :

Drogodependents per via parenteral.

Last update 03.10.2013 | 19:08