|
 
Polítiques Socials

Servei d'ajuda a domicili

Gestió del Servei d’Ajuda a Domicili dels municipis que han delegat la prestació del servei al Consell Comarcal.
Aquest servei és el conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i /o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal. Aquests serveis pot complementar-se amb altres modalitats d’atenció.

Prestació del servei d’ajuda a domicili en les condicions que estableix el Reglament del Servei d’Ajuda a Domicili del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 13 d’abril de 2011 i publicat sense errors en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 27 de juliol de 2011. 

Aquest Reglament inclou les següents prestacions:

El servei de cura de la persona i cura de la llar . Es dirigeix fonamentalment a l’atenció de la persona, a la cura de la llar i a promoure la integració de l’usuari al seu entorn.

El servei de neteja de la llar . Consisteix a realitzar un suport per al manteniment en condicions d’ordre e higiene la llar de l’usuari i les seves pertinences d’ús quotidià.

Servei de bany adaptat . Es tracta d’un servei adaptat destinat a garantir el correcte manteniment de la higiene dels usuaris que per la seva situació social i sanitària requereixen d’un bany adaptat. 

Servei de bugaderia . Està destinat als usuaris que tinguin mancança d’una rentadora a la seva llar o que tenint-la, es trobin impossibilitats d’utilitzar-la. L’objectiu és garantair les condicions mínimes d’higiene d’aquests usuaris. 

Servei d’àpats a domicili . Comprèn el lliurament d’àpats equilibrats i saludables, en condicions adequades de qualitat
i higiene.

 

Usuaris:

Persones dels municipis menors de 20.000 habitants de la comarca que han delegat la prestació del servei al Consell Comarcal

Last update 19.07.2016 | 10:12