|
 
Polítiques Socials

Servei públic d'acompanyants del transport adaptat

Acompanyar els usuaris que facin servir el transport adaptat als centres especials de treball, centres ocupacionals i centres de dia d’atenció especialitzada.

- Recollir i acompanyar els usuaris des de la parada a l’interior del centre, i a la inversa.
- Encarregar-se de la cura dels usuaris durant el transport i de pujar i baixar del vehicle.
- Garantir la seguretat dels usuaris.
- Vetllar per una conducta cívica i responsable dels usuaris a l’interior del vehicle.
- Controlar la utilització del servei.

Usuaris:

Persones amb disminució física, psíquica o sensorial.

Last update 19.07.2013 | 11:51