|
 
Polítiques Socials

Servei públic de transport adaptat

Facilitar l’accés a les persones amb discapacitat als serveis socials d’atenció especialitzada

- Prestar el transport als serveis socials especialitzats de les persones residents a la comarca.
- Facilitar el transport dels usuaris d’altres comarques amb plaça a centres del Vallès Oriental, que hagin subscrit conveni amb el Consell Comarcal

Usuaris:

- Persones residents en els municipis menors de 50.000 habitants, amb reconeixement de disminució i barem de mobilitat reduïda que tinguin concedida plaça en un centre especialitzat prescrit per la xarxa pública.
- Persones residents en els municipis de més de 50.000 habitants, amb els quals es subscrigui un conveni de col·laboració, amb reconeixement de disminució i barem de mobilitat reduïda que tinguin concedida plaça en un centre especialitzat prescrit per la xarxa pública.

Last update 01.08.2016 | 11:30