Promoció Econòmica

L’Àrea de Promoció Econòmica promou i desenvolupa actuacions, programes o serveis que contribueixin a adequar les necessitats de les empreses a les de les persones que busquen ocupació i que incentivin la creació de llocs de treball lligats a l’evolució del creixement econòmic sostenible de la comarca.

En aquest sentit, la missió de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal és contribuir al desenvolupament econòmic i sostenible del Vallès Oriental, a partir de:

La dinamització del mercat de treball local

Els programes que es promouen dintre d'aquest àmbit pretenen millorar la inserció laboral de les persones amb especials dificultats, a través de la prospecció d'empreses i el desenvolupament d'accions concretes per a diferents col•lectius com són els joves, les persones amb discapacitats o malalties mentals i les dones.

La dinamització del teixit productiu local

Amb aquests programes es pretén potenciar el desenvolupament endogen dels municipis donant suport a determinats sectors productius com el sector agroalimentari o les activitats associades.

La col·laboració dels agents socials i econòmics de la comarca amb les administracions locals

Es treballa per impulsar marcs de col·laboració que afavoreixin el treball conjunt entre els agents del territori, per determinar les línies d'actuació prioritàries per a la promoció econòmica i el foment de l'ocupació, i la metodologia de treball oportuna. El principal acord de col·laboració des del 2001 ha estat el Pacte Territorial per a l'Ocupació del Vallès Oriental.

Notícies

 • 20 de setembre de 2018 La Renda Familiar Disponible Bruta de les famílies del Vallès Oriental augmenta en 600 euros durant el 2015 RFDB per comarques 2015

  L’increment de la capacitat d’estalvi i despesa de les famílies vallesanes registrada entre 2014 i 2015 marca l’augment de la Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB) per habitant durant el 2015. Concretament, s’incrementa en 600 euros, passant dels 16.000€ de l’any anterior als 16.600€ actuals. Aquest augment s’ha repetit també a la majoria de les comarques de Catalunya.

 • 13 de setembre de 2018 Durant el segon trimestre de 2018 es generen 7.236 llocs de treball més al Vallès Oriental respecte 2017 Avanç Estructura Productiva 2T 2018 Vallès Oriental

  Tant els llocs de treball com el nombre d’empreses augmenta en els últims tres mesos

  Durant el segon trimestre de 2018 la comarca ha incrementat els llocs de treball en un 5,1% interanual.  Els assalariats han crescut en 7.221 (+6,5%), i els autònoms augmenten en 15 (+0,1%). En total, els llocs de treball localitzats a la comarca són 148.057, amb 118.430 assalariats i 29.627 autònoms.

 • 5 de setembre de 2018 L’Agost registra un nou increment de l'atur a la comarca Avanç Atur Agost 2018 Vallès Oriental

  Durant el passat mes d’agost, el Vallès Oriental va registrar un total de 21.634 persones apuntades a les Oficines de Treball, 674 persones més respecte al mes anterior. El creixement intermensual és del 3,22%, molt similar al registrat al conjunt de Catalunya amb un 3,1%. La taxa d’atur registral (segons el càlcul elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental) es torna a situar per sobre de l’11%.

Darrera actualització: 19.07.2013 | 12:12