Joves per l'ocupació

Programa "Joves per l'Ocupació"

Programa adreçat a joves entre 16 i 25 anys que no tenen el certificat en Educació Secundària o bé, tot i tenir-lo, no han continuat els estudis, que combina accions d’ orientació, formació i adquisició d’experiència professional en empreses. Resolució TSF/1912/201, d'1 d'agost.

L’objectiu del programa és afavorir la inserció dels joves al mercat de treball i potenciar o millorar les seves expectatives a nivell acadèmic i ocupacional.

Les especialitats formatives d'aquest any són:
- Monitor/a de lleure, de menjador escolar i d’activitats fisicoesportives (300 hores)
- Disseny de pàgines web i app (300 hores)
- Tècniques de venda (300 hores)


Paral·lelament a la formació i al llarg de tot el projecte, es dóna orientació laboral i acadèmica, així com suport per continuar els estudis reglats (per obtenir el graduat en Educació Secundària, iniciar un Batxillerat o un Cicle Formatiu de Grau Mig).

Acabada la formació professionalitzadora, el programa permet fer les pràctiques no laborals en entorn productiu i la contractació a través de subvencions a les empreses.

 

 

"Projecte subvencionat del Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”, regulat per l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’ocupació”

 

 

Darrera actualització: 15.02.2017 | 01:05

Imatges

Flyer informatiu JPO contraportada
Darrera actualització: 15.02.2017 | 01:05