|
 

Òrgans de govern

Descripció

Els òrgans de govern del Consell Comarcal són:

President

El president és el representant legal del Consell Comarcal i en dirigeix el govern. És escollit entre els consellers i les conselleres que componen el Ple de la corporació.

 • David Ricart i Miró

Vicepresidents

Els vicepresidents substitueixen el president en cas de vacant, absència o impossibilitat. Són designats lliurement pel president entre els membres de la Comissió de Govern.

 • Jordi Xena i Ibáñez - vicepresident primer
 • Marta Vilaret i Garcia - vicepresidenta segona

Comissió de Govern (Comissió Permanent del Ple)

La Comissió de Govern està integrada pel president del Consell Comarcal, que la presideix, i els consellers comarcals lliurement nomenats pel Ple, en nombre no superior al terç del nombre legal de membres del Consell Comarcal.

 • David Ricart i Miró - president
 • Maria Teresa Bada i Franquet
 • Maria Lluïsa Berdala i Cirera
 • Dolors Castellà i Puig
 • Joan Daví i Mayol
 • ............................
 • Ferran Jiménez i Muñoz
 • Pep Mur i Planas
 • Isidre Pineda i Moncusí
 • Àlex Sastre i Prieto
 • Marta Vilaret i Garcia
 • Jordi Xena i Ibáñez

Ple

El Ple és l'òrgan col·legiat de govern i té funcions d'aprovació de les actuacions i de les polítiques institucionals del Consell Comarcal. Està integrat per 33 consellers i conselleres. Totes les sessions són públiques.

Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és l'òrgan d'assessorament sobre l’ordre del dia, del Ple, pot emetre informes, dictàmens, i d’altres. Està formada pels portaveus dels grups polítics amb representació al Consell Comarcal i la presideix el president. Es reuneix uns dies abans de la celebració de cada sessió plenària de la corporació.

 • Senyor Ignasi Simon i Ortoll, en representació del Grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
 • Senyor Pep Mur i Planas, en representació del Grup comarcal d’ Esquerra Republicana de Catalunya
 • Senyor Ferran Jiménez i Muñoz, en representació del Grup comarcal de Federació Convergència i Unió
 • Senyor Jordi Manils i Tavio, en representació del Grup comarcal d’ d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa
 • Senyora                             , en representació del Grup comarcal Candidatura d’Unitat Popular
 • Senyora Susana Calvo i Casadesús, en representació del Grup comarcal del Partit Popular del Vallès Oriental.
 • Senyora Ángeles Maria Menchen i Gallardo, en representació del Grup comarcal Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
 

Comissió Informativa de les matèries de competència del Ple

La Comissió Informativa de les matèries de competència del Ple, que presideix el president del Consell Comarcal i en convoca les sessions, està integrada per dos representants de cada grup polític del Consell Comarcal. El sistema de votació és el de vot ponderat en funció del nombre de representants que cada grup polític tingui en el Ple del Consell Comarcal.

 • El senyor Ignasi Simon i Ortoll i la senyora Marialluïsa Ferré García en representació del Grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
 • El senyor Pep Mur i Planas i la senyora Marta Vilaret i Garcia en representació del Grup comarcal d’ Esquerra Republicana de Catalunya.
 • El senyor Ferran Jiménez i Muñoz i el senyor Joan Daví i Mayol en representació del Grup comarcal de Federació Convergència i Unió.
 • El senyor Daniel Martín Oller i el senyor José Alexander Vega Sabugueiroen representació del Grup comarcal d’ d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa.
 • La senyora/El senyor                                    i el senyor Àlex Saurí i Saula en representació del Grup comarcal del Candidatura d’Unitat Popular.
 • La senyora Susana Calvo i Casadesús en representació del Grup comarcal del Partit Popular del Vallès Oriental.
 • La senyora Ángeles María Menchen i Gallardo, en representació del Grup comarcal Ciutadans - Partido de la Ciudadanía

Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes té la funció d'emetre un informe sobre els comptes anuals del Consell Comarcal.

 • El senyor Carles Fernández i Pérez, en representació del Grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
 • El senyor Pep Mur i Planas, en representació del Grup comarcal d’ Esquerra Republicana de Catalunya
 • La senyora Maria Teresa Bada i Franquet, en representació del Grup comarcal de Federació Convergència i Unió
 • El senyor Daniel Martín i Oller, en representació del Grup comarcal d’ d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa
 • La senyora/el senyor                                  , en representació del Grup comarcal Candidatura d’Unitat Popular
 • La senyora Susana Calvo i Casadesús, en representació del Grup comarcal del Partit Popular del Vallès Oriental.
 • La senyora Ángeles María Menchen i Gallardo, en representació del Grup comarcal Ciutadans - Partido de la Ciudadanía

Consell d'Alcaldes

El Consell d’Alcaldes és integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i ha d’ésser convocat pel president del Consell Comarcal, el qual ha d’informar el Consell Comarcal de les propostes que siguin d’interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l’aprovació del Ple, d’acord amb el que estableix el Reglament orgànic del Consell Comarcal.

 • Il•lm. Sr. Joan Vila i Matabacas, Aiguafreda
 • Il•lm. Sr. Andreu González i Gil, Ametlla del Vallès
 • Il•lm. Sr. Joan Josep Galiano Peralta, Bigues i Riells
 • Il•lm. Sr. Jordi Solé i Ferrando, Caldes de Montbui
 • Il•lm. Sr. Joan Lacruz i Gil, Campins
 • Il•lm. Sr. Emiliano Cordero Soria, Canovelles
 • Il•lm. Sr. Josep Cuch i Codina, Cànoves i Samalús
 • II•lm. Sr. Enric Olivé i Manté, Cardedeu
 • Il•lma. Sra. Maite Carrillo i Garcia, Figaró-Montmany
 • Il•lm. Sr. Albert Rovira i Rovira, Fogars de Montclús
 • Il•lm. Sr. Francesc Colomé i Tenas, Les Franqueses del Vallès
 • Il•lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, La Garriga
 • II•lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas, Granollers
 • II•lm. Sr. Marc Uriach Cortinas, Gualba
 • Il•lm. Sr. Òscar Sierra Gaona, La Llagosta
 • Il•lm. Sr. Ignasi Simon i Ortoll, Lliçà d'Amunt
 • Il•lm. Sr. Josep Serra i Busquets, Lliçà de Vall
 • Il•lm. Sr. Martí Pujol i Casals, Llinars del Vallès
 • Il•lm. Sr. Marc Candela i Callado, Martorelles
 • Il•lm. Sr. Josep Monràs i Galindo, Mollet del Vallès
 • Il•lm. Sr. Antoni Guil Román, Montmeló
 • Il•lm. Sr. José Antonio Montero i Domínguez, Montornès del Vallès
 • Il•lm. Sr. Alfons Planas i Jubany, Montseny
 • Il•lm. Sr. Sergi Mingote i Moreno, Parets del Vallès
 • II•lm. Sr. Albert Gil i Gutiérrez, La Roca del Vallès
 • Il•lma. Sra. Maria Lluïsa Berdala i Cirera, Sant Antoni de Vilamajor
 • Il•lm. Sr. Francesc Delofeu i Bontanillas, Sant Celoni
 • Il•lm. Sr. Daniel Antonio Fernández i Fuster, Sant Esteve de Palautordera
 • Il•lm. Sr. Pere Pladevall i Vallcorba, Sant Feliu de Codines
 • Il•lma. Sra. Montserrat Sanmartí i Pratginestós, Sant Fost de Campsentelles
 • Il•lma. Sra. Pamela Isus i Sauri, Sant Pere de Vilamajor
 • Il•lm. Sr. Francesc Bonet i Nieto, Santa Eulàlia de Ronçana
 • Il•lm. Sr. Julián Trapero i Frías, Santa Maria de Martorelles
 • Il•lm. Sr. Jordi Xena i Ibáñez, Santa Maria de Palautordera
 • Il•lm. Sr. Ignasi Martínez i Murciano, Tagamanent
 • Il•lm. Sr. Joan Mora i Alsina, Vallgorguina
 • Il•lm. Sr. David Ricart i Miró, Vallromanes
 • Il•lm. Sr. Joan Pons i Fiori, Vilalba Sasserra
 • Il•lma. Sra. Yolanda Lorenzo i Garcia, Vilanova del Vallès

Gerent

El gerent, d’acord amb les directrius del Ple i les instruccions del president, dirigeix l’Administració comarcal i executa els acords del Ple; dirigeix, inspecciona i impulsa les obres i els serveis a la comarca; autoritza i disposa les despeses, i reconeix les obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el Ple; ordena pagaments i ret comptes; dirigeix el personal de la corporació i d’altres.

 •  Ignasi Valls i Vilaró
Last update 27.09.2017 | 02:21