|
 

ANUNCI de cobrança i d'exposició de padrons

Data de l'anunci:

Dijous, 26 de novembre de 2015 a les 09:07

Es publica l'anunci de cobrança previst a l'article 24 de Reglament general de recaptació i l'anunci d'exposició pública dels padrons, acordat pel Ple de 18 de novembre de 2015. Podeu consultar l'anunci a l'enllaç adjunt.

Data oficial de publicació CATCert

Last update 26.11.2015 | 09:07