|
 

Anunci d'aprovació del calendari fiscal per a l'any 2017

Data de l'anunci:

Divendres, 9 de desembre de 2016 a les 09:07

Mitjançant aquest edicte, es publica l'anunci de cobrança previst a l'article 24 de Reglament general de recaptació i l'anunci d'exposició pública dels padrons, aprovat pel Ple de 23 de novembre de 2016. Podeu consultar l'anunci al BOPB a l'enllaç adjunt.

Data oficial de publicació CATCert

Last update 09.12.2016 | 09:07