|
 

ANUNCI de la Convocatòria dels ajuts de menjador pel curs escolar 2016/2017

Data de l'anunci:

Divendres, 6 de maig de 2016 a les 12:28

D'acord amb el previst en els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria d'ajuts de menjador pel curs escolar 2016/2017. Podeu consultar l'anunci al BOPB a l'enllaç adjunt.

Data oficial de publicació CATCert

Last update 06.05.2016 | 12:28