Guia de Serveis

Pàgina 3 de 3
 • Serveis de certificació digital

  Prestació de serveis de certificació digital a les administracions públiques catalanes, com a ens que col·labora amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC).

 • SIG Sistema d'Informació Geogràfica (SIG)

  És una eina informàtica pensada per facilitar la gestió de la informació territorial, que ens permet interrelacionar o integrar informació sobre diferents fenòmens o elements territorials basant-se en la seva localització i relacions en l’espai, amb estructuració per capes temàtiques com pot ser, la xarxa viària, la xarxa hidrogràfi ca, l’altitud o d’altres.

 • Sistemes Territorials d'Innovació

  L’Ajuntament de Granollers, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i ACC1Ó, vàrem endegar el Pla d’Innovació del Vallès Oriental al 2009. La iniciativa tenia com a objectiu la “millora del sistema i les capacitats d’innovació del Vallès Oriental per tal d’estimular-ne el creixement econòmic”. A partir d’un procés de refl exió estratègica de la comarca i participatiu amb les empreses, es presenten dos eixos potencials a treballar: el sector de l’alimentació i indústria auxiliar, eix de treball liderat des de l’Ajuntament de Granollers, i, el sector de l’hàbitat, liderat des del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 • Suport a la contractació d'energia elèctrica

  Cooperar amb els ens locals per donar suport al procés de contractació en el marc del mercat liberalitzat d’energia elèctrica.

 • Suport a les agrupacions de defensa forestal

  Cooperar amb els ens locals per donar suport en matèria de prevenció d’incendis forestals a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de la comarca.

 • Suport als serveis de telecomunicacions: veu, mòbil i dades

  Cooperar amb els ens locals per donar suport als serveis de telecomunicacions: veu, mòbil i dades.

 • Xarxa LISMIVO

  Fruit de la col·laboració entre les entitats de la comarca que treballen per la inserció laboral de persones discapacitades, el Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona, els serveis locals d’ocupació, les OTG, els sindicats i les patronals, va néixer la xarxa LISMIVO.

 • xarxa TET Xarxa Transició Educació Treball (TET)

  Facilitar una transició de qualitat entre els estudis i les primeres ocupacions a les persones joves.

 • Xarxa veïnal i rural de camins

  Preservar i millorar els camins rurals de les zones de muntanya de la comarca.

Pàgina 3 de 3
Darrera actualització: 19.07.2013 | 12:06
Darrera actualització: 19.07.2013 | 12:06