Agenda escolar

Ajudar l’alumne a planificar el seu treball i facilitar la comunicació entre la família i el centre.

- Facilitar una eina diària de treball als alumnes, que els permeti organitzar els deures escolars.
- Proporcionar als pares un canal de comunicació directe amb el professorat.
- Justificar les faltes d’assistència dels alumnes a classe

Usuaris:

Els alumnes, pares, mestres i professors dels centres educatius públics d’educació primària i secundària de
la comarca que l’hagin sol·licitat.

Darrera actualització: 30.05.2013 | 09:22