Agenda escolar

Ajudar l’alumne a planificar el seu treball i facilitar la comunicació entre la família i el centre.

  • Facilitar una eina diària de treball als alumnes, que els permeti organitzar els deures escolars.
  • Proporcionar als pares un canal de comunicació directe amb el professorat.
  • Justificar les faltes d’assistència dels alumnes a classe

Usuaris:

Els alumnes, pares, mestres i professors dels centres educatius públics d’educació primària i secundària de la comarca que l’hagin sol·licitat.

Darrera actualització: 17.04.2018 | 17:24