Ajuts de menjador curs 2015/2016

CURS 2015/2016


El Ple, en sessió de 18 de març de 2015, va aprovar les Bases reguladores dels ajuts de menjador del Consell Comarcal amb els annexos, i la convocatòria corresponent per al curs escolar 2015/2016. El dia 30 de març de 2015, es publica la Notificació oficial al BOPB.

L’objecte d’aquestes bases és regir la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts de menjador als alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol del cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d'ensenyament obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria, sempre i quan no els pertoqui la gratuïtat del servei.


Poden ser beneficiaris els alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol del cursos de segon cicle d’educació infantil i d'ensenyaments obligatoris,  durant el curs corresponent a la convocatòria, sempre i quan no els pertoqui la gratuïtat del servei i compleixin els requisits de l’article 3 o 9 d’aquestes Bases

Darrera actualització: 16.04.2015 | 12:49