Ajuts de menjador

Garantir el dret a l’educació, mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics de menjador, als alumnes matriculats en un centre educatiu de la comarca, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

Atorgar ajuts de menjador per necessitats socials i/o econòmiques mitjançant la convocatòria pública anual amb la col·laboració dels ajuntaments de la comarca.

Usuaris:

  • Els alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos de segon cicle d'educació infantil i d'ensenyaments obligatoris.
  • Poden sol·licitar els ajuts de menjador els pares, mares, tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries, a través dels ajuntaments

 

Darrera actualització: 17.04.2018 | 17:31