Assessorament en TIC

Cooperar amb els ens locals mitjançant l’assessorament tècnic per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació.

- Suport de proximitat als ajuntaments de la comarca en temes de gestió de projectes de millora i d’implantació de tecnologies de la informació i les comunicacions.
- Promoure la implantació dels serveis del Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya.
- Coordinació, seguiment i gestió de les activitats de formació, suport i d’assessorament en la implantació dels serveis que s’ofereixen als ens locals.
- Detecció d’iniciatives que són susceptibles d’emprar qualsevol dels serveis reutilitzables del Consorci AOC i difusió i suport en l’ús d’aquest components i serveis comuns.
- Col·laboració i seguiment de la complementació de l’inventari TIC que efectua anualment Localret en col·laboració amb la Generalitat (en el marc de la planifi cació estadística de Catalunya).
- Seguiment de la cobertura dels serveis de telecomunicacions en el territori.
- Emissió d’informes sobre els avenços en matèria d’administració electrònica a la comarca.
- Col·laborar en el desenvolupament d’activitats de divulgació i difusió de les iniciatives i projectes del Consorci AOC.
- Suport als ajuntaments en l’ús d’eaCat en temes com la gestió d’usuaris, l’ús de la signatura electrònica, informació sobre els serveis disponibles, i d’altres.

Darrera actualització: 19.07.2013 | 13:25