Consell Consultiu de la gent gran

Garantir la participació del col·lectiu de la gent gran, a través de les entitats i associacions amb la fi nalitat de millorar-ne el benestar integral del col·lectiu.

- Participar en la defi nició de les necessitats comarcals pel que fa a la gent gran.
- Informar dels projectes comarcals que afectin la gent gran.
- Elevar propostes no vinculants al Consell Comarcal.

 

Usuaris:

La gent gran i les entitats i associacions en què participen.

Darrera actualització: 30.05.2013 | 12:05