Consell consultiu de la gent gran

Garantir la participació del col·lectiu de la gent gran, a través de les entitats i associacions amb la fi nalitat de millorar-ne el benestar integral del col·lectiu.

  • Participar en la defi nició de les necessitats comarcals pel que fa a la gent gran.
  • Informar dels projectes comarcals que afectin la gent gran.
  • Elevar propostes no vinculants al Consell Comarcal.

 

Usuaris:

La gent gran i les entitats i associacions en què participen.

Darrera actualització: 17.04.2018 | 18:32