Consell de cooperació i solidaritat del Vallès Oriental

L’anàlisi, la valoració i el seguiment dels projectes de cooperació i solidaritat internacional, campanyes d’emergència i altres activitats relacionades amb el tema.

  • Donar suport a accions de cooperació, desenvolupament i autosufi ciència amb el Tercer Món en els que intervinguin o estiguin implicats un nombre important d’ajuntaments de la comarca.
  • Anàlisi, valoració i seguiment dels projectes de cooperació i solidaritat internacional, campanyes d’emergència i altres activitats relacionades amb el tema.
  • Efectuar propostes i suggeriments sobre la distribució de la partida pressupostària del Consell Comarcal destinada a la cooperació amb el Tercer Món.
  • Intercanviar informació sobre les diverses activitats de les entitats membres, per tal de poder coordinar propostes i activitats, si s’escau.
  • Informar a les entitats membres del Consell de Cooperació i Solidaritat del Vallès Oriental, de les actuacions conjuntes que porten a terme municipis de la comarca, i també dels projectes que desenvolupen entitats del Vallès Oriental.

Usuaris:

Entitats dedicades a la solidaritat i la cooperació internacional, els ajuntaments de la comarca i el mateix Consell Comarcal en aquells projectes que gestiona directament.

Darrera actualització: 17.04.2018 | 18:35