Informe sobre consultoris locals de propietat municipal

Donar suport administratiu als diferents ajuntaments per sol·licitar subvenció a la Generalitat de Catalunya per a la construcció, l’ampliació, la remodelació i l’equipament de consultoris locals i centres d’atenció primària de titularitat municipal.

- Recollir la documentació del tots els ajuntaments que sol·liciten subvenció a la Generalitat per a la construcció, l’ampliació, la remodelació i l’equipament de consultoris locals i centres d’atenció primària de titularitat municipal.
- Comprovar la documentació dels diferents ajuntaments i informar dels possibles requeriments.
- Emetre informe d’idoneïtat de les construccions, ampliacions i remodelacions dels equipaments de la comarca, per als quals els ajuntaments sol·liciten subvenció.
- Reenviar la documentació rebuda per part dels ajuntaments a les regions sanitàries corresponents.

Usuaris:

Ajuntaments de la comarca

Darrera actualització: 19.07.2013 | 13:35