Inventari de camins

Correspon al Consell Comarcal elaborar la proposta d’inventari dels camins rurals i dels camins i pistes forestals existents a la comarca, per a la catalogació del conjunt de camins rurals, camins i pistes forestals, camins de bast i ramaders, senders i corriols, d’acord amb la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.

La catalogació del conjunt de camins rurals, camins i pistes forestals, camins de bast i ramaders, senders i corriols.

  • Elaborar la proposta d’inventari dels camins rurals i dels camins i pistes forestals existents a la comarca.
  • Elaborar un document imprès normalitzat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, on es faci constar la titularitat del vial amb les seves característiques funcionals i tècniques, juntament amb qualsevol altra circumstància que pugui resultar d’interès.
     

Usuaris:

Els municipis de la comarca.

Darrera actualització: 17.04.2018 | 19:19