Oficina d'habitatge

Prestar el servei d’assessorament als ciutadans/nes de la comarca per tal de donar a conèixer les diferents opcions que té al seu abast a l’hora de trobar un habitatge, mantenir-lo, i conèixer quins són els processos que cal seguir per acollir-se a les iniciatives públiques en aquest àmbit; així mateix esdevé per als ens locals de la comarca un espai on poden trobar l’assessorament tècnico-jurídic adequat per a desenvolupar les polítiques públiques adequades en aquesta matèria.

Amb el plantejament de servei integral l’oficina dur a terme els serveis i accions, següents:

  • Serveis de tràmit: són aquells serveis dirigits a la ciutadania de la comarca d’assessorament, gestió i tramitació d’ajuts socials; mediacions, tramitacions d’ajuts i assessorament tècnic d’edificis i habitatges, i sol·licituds de cèdules d’habitabilitat, així com l’assistència als municipis de la comarca per al desenvolupament de les polítiques d’habitatges, o per al desenvolupament dels instruments adreçats al foment de la conservació i la rehabilitació del parc d’habitatges.
  • Serveis cívics: són aquells serveis dirigits als ens locals i a la ciutadania de la comarca d’assistència i assessorament tècnic-jurídic per a la mediació sobre temes hipotecaris i de lloguer, i sobre processos d’execució hipotecària i desnonaments; d’assessorament i tramitació dels expedients per a la Mesa de valoració per a situacions d’emergències econòmiques i socials, així com d’assessorament i assistència tècnico jurídica als ens locals per al desenvolupament de la protecció pública de l’habitatge (inclou polítiques orientades a l’obtenció d’habitatge), per garantir el compliment dels mecanismes establerts per a la resolució de les situacions de sobreeendeutament del deute hipotecari, amb l’objectiu de garantir el manteniment de l’habitatge o el reallotjament de les famílies en risc d’exclusió residencial; i l’assessorament tècnico-jurídic en matèria de pobresa energètica.
  • Governança: tasques dirigides a potenciar el suport en la presa de decisions als responsables polítics i als agents socials i econòmics per mitjà d’accions com: fomentar acords de col·laboració amb el Deganat del partit judicial de Granollers i Mollet del Vallès per poder acompanyar en el procés d’execució hipotecària i de desnonament als usuaris afectats de la comarca així com als professionals públics implicats en l’acompanyament d’aquestes famílies; fomentar la signatura del Protocol d'execució de diligències de llançament als partits judicials de Catalunya; assistir i assessorar als ens locals de la comarca per a desenvolupar instruments dirigits a evitar la desocupació injustificada permanent dels habitatges, per a garantir la funció social de la propietat; així com la creació d’un espai de treball formatiu, la taula de coordinació comarcal pel dret de l’habitatge.

Usuaris:

  • Els ciutadans de la comarca que no disposen de serveis propis d’habitatge i complementa els serveis existents a cada població.
  • Els ens locals de la comarca.
Darrera actualització: 18.04.2018 | 12:31