Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès Oriental

Suport als ajuntaments en el desenvolupament de programes d’acollida, de promoció de la igualtat d’oportunitats i d’acomodació de la nova ciutadania del Vallès Oriental, potenciant la convivència, la igualtat d’accés als recursos col·lectius, la cohesió comunitària i el suport contra l’exclusió.

En relació amb les polítiques d’acollida:
A. Donar suport als ajuntaments per:

 • Gestionar aquelles altres actuacions aprovades pels òrgans de coordinació del Pla comarcal.
 • Dotar d’informació i eines útils per aconseguir que el procés d’incorporació de les persones empadronades es normalitzi, com més aviat millor.
 • Donar a conèixer la societat local a les persones nouvingudes i generar processos per tal que s’hi sentin implicades i en vulguin formar part activa.
 • Promoure la participació de les entitats d’immigrants i de la societat en general en els processos d’acollida.
 • Dotar els responsables polítics d’informació i eines que els permetin millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
 • Informar tant les persones com els serveis i entitats dels recursos que tenen al seu abast, ja siguin de la comarca com d’altres administracions públiques.

B. Executar aquestes actuacions incloses en el Pla comarcal:
En relació amb les polítiques d’acollida:

 • Informe anual estadístic de la comarca
 • Borsa de traductors
 • Agents d’acollida

En relació amb les polítiques d’igualtat:

 • Capacitació intercultural dels professionals de l’Administració. Accions de formació en l’atenció al públic, culturalment divers
 • Col·laboració amb el Servei Dona del Consell Comarcal del Vallès Oriental

En relació amb les polítiques d’acomodació:

 • Treball transversal dins del Consell Comarcal del Vallès Oriental
 • Suport als ajuntaments en l’elaboració d’un protocol per prevenir la mutilació genital femenina (MGF)
 • Alfabetització

ADREÇAT A:

 • Personal electe i personal tècnic local i comarcal
 • Entitats i agents socials
Darrera actualització: 19.07.2013 | 11:23