Servei d'acompanyants del transport adaptat

Acompanyar els usuaris que facin servir el transport adaptat als centres especials de treball, centres ocupacionals i centres de dia d’atenció especialitzada.

Desenvolupar funcions de suport a les persones usuàries i de control vers el bon funcionament del servei de transport adaptat del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

  • Recollir i acompanyar els usuaris des de la parada a l’interior del centre, i a la inversa.
  • Encarregar-se de la cura dels usuaris durant el transport i de pujar i baixar del vehicle.
  • Garantir la seguretat dels usuaris.
  • Vetllar per una conducta cívica i responsable dels usuaris a l’interior del vehicle.
  • Controlar la utilització del servei.

Usuaris:

Persones amb disminució física, psíquica o sensorial del servei de transport adaptat del Consell Comarcal del Vallès d Oriental, regulat pel Reglament del Servei de Transport Adaptat aprovat pel Ple del Consell Comarcal el 16 de maig de 2012 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 31 de juliol de 2012 i la modificació aprovada pel Consell d’Alcaldes de 13 de novembre de 2013.

Darrera actualització: 18.04.2018 | 10:41