Servei d’assistència jurídica

Cooperar amb els ajuntaments i altres organismes comarcals mitjançant l'assessorament tècnic en relació amb l’assistència jurídica.

  • Orientació jurídica.
  • Elaboració d’informes jurídics.
  • Assessorament en l’elaboració i tramitació d’expedients administratius i propostes de resolucions administratives.
  • Defensa jurídica en recursos administratius.
  • Assessorament en la interposició de procediments contenciosos administratius.

Usuaris

Els municipis i organismes de la comarca del Vallès Oriental que sol·licitin l'assistència tècnica del Consell Comarcal.

Darrera actualització: 18.04.2018 | 14:17