Servei d’assistència tècnica i assessorament d’arquitectura

Cooperar amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament tècnic en relació amb els aspectes de competència municipal.

  • Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de l’arquitectura.
  • Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria d’arquitectura sobre les obres, instal·lacions i establiments.
  • Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria d’arquitectura sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis.
  • Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir, dur a terme coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i assessorar sobre el planejament urbanístic i sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de l’arquitectura.
  • Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors.
  • Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de l’arquitectura.

Usuaris

Els municipis de la comarca del Vallès Oriental que sol·licitin l'assistència tècnica del Consell Comarcal.

Darrera actualització: 18.04.2018 | 14:20