Servei d'assistència tècnica i assessorament d'habitatge

Cooperar amb els ajuntaments mitjançant l’assessorament tècnic en relació amb els informes de competència municipal en matèria d'habitatge.

  • Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de l’habitatge.
  • Avaluar, informar, proposar, inspeccionar i dur a terme el seguiment sobre tots els procediments relacionats amb l’habitatge (rehabilitació, reagrupaments familiars, habitabilitat, etc.).
  • Coordinar-se amb el Departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria d’habitatge per al desenvolupament de totes aquelles funcions de la seva competència i que desenvolupa l’Ajuntament.
  • Informar, assessorar i atendre al públic en totes les matèries relacionades amb l’habitatge.
  • Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de l’habitatge.

Usuaris:

Els municipis de la comarca del Vallès Oriental que sol·licitin l’assistència tècnica del Consell Comarcal.

Darrera actualització: 17.04.2018 | 18:12