Servei d'assistència tècnica i assessorament en arxiu i gestió documental

Cooperar amb els ajuntaments i altres organismes comarcals mitjançant l’assessorament tècnic en relació amb la gestió documental i l’arxiu.

  • Determinar els criteris bàsics d’organització de l’arxiu i la documentació.
  • Definir, implantar i mantenir un sistema de gestió documental entès com el conjunt d’operacions i tècniques integrades en la gestió administrativa general que s’adrecen a la classificació, el control, l’ús, la conservació i la transferència o eliminació de la documentació amb l’objectiu de racionalitzar-ne i unificar-ne el tractament i aconseguir-ne una gestió eficaç i rendible.
  • Elaborar inventaris, catàlegs o altres instruments de descripció de la documentació que permetin el seu control i identificació.
  • Formar i assessorar al personal en gestió de la documentació administrativa i atendre les consultes relacionades amb l’arxiu.
  • Aplicar l’avaluació documental i les operacions d’eliminació de documents d’acord amb els procediments tècnicament i legalment establerts.
  • Aplicar criteris de tractament arxivístic i conservació de la documentació, amb l’objectiu final de facilitar la preservació, la consulta i el dret d’accés als documents d’arxiu per part dels usuaris.

Usuaris:

Els municipis i organismes de la comarca del Vallès Oriental que sol·licitin l’assistència tècnica del Consell Comarcal.

Darrera actualització: 17.04.2018 | 18:09