Servei de menjador escolar

Garantir el dret a l’educació, mitjançant la prestació del servei de menjador, la vigilància i les activitats interlectives, als usuaris dels centres docents de la comarca.

  • Gestionar el servei de menjador en els centres escolars públics que l’han sol·licitat.
  • Abonar de manera gratuïta el servei de menjador als alumnes que s’hagin de desplaçar de municipi per anar al centre escolar, si és el cas.
  • Encarregar-se de la cura dels menors durant la prestació del servei.
  • Garantir la seguretat dels usuaris.
  • Vetllar per una conducta cívica i responsable dels alumnes a l’interior del recinte.
  • Controlar la utilització del servei.
  • Quan les necessitats del servei no justifiquen la gratuïtat del menjador, es poden concedir ajuts de menjador (vegeu aquest apartat).

Usuaris:

Els alumnes matriculats en centres docents de la comarca.

Darrera actualització: 18.04.2018 | 11:26