Servei de Millora i Estratègia Corporativa (SMEC)

Definir, dissenyar i implementar aquelles Polítiques Públiques que permetin donar resposta a tot allò que els ciutadans ens reclamen en aquests moments de canvis i que encaixa amb la nostra estratègia plasmada al Programa d’Actuació Comarcal (PAC). Per dur a terme aquesta estratègia incorporarem elements de qualitat i innovació a la metodologia de treball.

Dur a terme les línies següents:

 • Polítiques Públiques:
  • La nostra finalitat principal és el Valor Públic
  • Detecció i adaptació a les necessitats dels ciutadans
  • Estimular il·lusions i anhels dels ciutadans
  • Garantir els serveis
  • Situar l’atenció al ciutadà com una prioritat en el treball
  • Protecció dels més febles
  • No deixar de banda el medi ambient
  • Millorar la qualitat de vida i modernitzar el nostre territori
  • Garantir els serveis
  • Control i seguiment
  • Transparència i avaluació de les Polítiques Públiques
  • Compartir coneixement i treballar transversalment
  • Dotar a l’administració del personal necessari
 • Qualitat i la Millora Institucional:
  • Administració de qualitat
  • Acompanyament i assessorament: bon tracte
  • Empatia i proximitat amb els ciutadans
  • Agilitat en la millora
  • Accessibilitat en sentit ampli
  • Millorar l’atenció al ciutadà
  • Millora dels espais
  • Coordinació entre administracions i actualització de la informació que disposem
  • Redissenyar un model d’organització de la institució
  • Gestió més eficient i eficaç
  • Tràmits fàcils i clars, menys burocràcia: treballar models genèrics d’instància
 • Cultura Organitzativa:
  • Compromís, exemplaritat i claredat
  • Difusió i comunicació externa d’allò que fem
  • Fer més entenedors els criteris d’accés als serveis
  • Transparència
  • Millorar la web
  • Exercir lideratge comarcal
  • Imparcialitat, equitat i honestedat
  • RSC i Ètica corporativa
  • Millorar la comunicació interna
  • Participació dels treballadors
  • Cohesió
 • Innovació:
  • Innovació a tot allò que fa la nostra organització
  • Gestió electrònica d’expedients
  • Millora de les eines tecnològiques
  • Millora de l’administració electrònica

Usuaris

 • Consell Comarcal del Vallès Oriental
 • Ciutadans del Vallès Oriental
 • Ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental
Darrera actualització: 18.04.2018 | 14:41