Servei de transport adaptat

El servei de transport adaptat del Consell Comarcal del Vallès Oriental té per objectiu possibilitar l’accés a les persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones beneficiàries.

  • Prestar el servei de transport adaptat en les condicions que estableix el reglament del Servei de transport adaptat, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 16 de maig de 2012 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 31 de juliol de 2012 i la seva corresponent modificació aprovada per Ple de 20 de novembre de 2013.
  • Possibilitar l’accés a les persones amb discapacitat o dependència als serveis socials d’atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir-ne la integració.

Usuaris:

Les persones que estiguin empadronades en qualsevol dels municipis que formin part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta del Vallès Oriental, i acreditin trobar-se en una situació de necessitat de transport adaptat mitjançant l’aportació de la documentació especificada al reglament del Servei de transport adaptat.

 

RUTES DE TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT

 

Darrera actualització: 02.04.2019 | 12:23