Servei de turisme

Desenvolupament de polítiques integrades per generar un entorn que permeti fomentar el turisme com a sector econòmic rellevant a la comarca.

Plataforma de comercialització www.turismevalles.com. Plataforma de comercialització online amb la participació de les empreses turístiques i els municipis de la destinació del Vallès Oriental.

Implantació del compromís per a la sostenibilitat en destinacions Biosphere. El procés d’implantació del compromís per a la sostenibilitat, promogut per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç, es va iniciar al 2017. S’adreça a establiments turístics i altres empreses o entitats relacionades amb el sector. Aquest treball per part de les empreses suposa una garantia pels turistes en matèria de gestió mediambiental, protecció del patrimoni cultural i defensa de les variables socioeconòmiques d’una empresa o destinació.

Promoció i difusió turística de la destinació turística del Vallès Oriental. En aquest àmbit d’actuació es porten a terme fam trips amb col·lectius especialitzats, així com participació en diferents fires turístiques i l’elaboració de material turístic que ajudi al turista i visitant a conèixer millor els recursos turístics del Vallès Oriental.

Creació de productes i paquets turístics del Vallès Oriental. Amb l’objectiu d’incrementar la comercialització dels actius turístics es treballa per crear nous productes i paquets turístics atractius per als visitants i turistes.

Formació destinada al sector turístic. Es realitzen tallers de formació al territori organitzats per Cambra de Comerç i Diputació de Barcelona així com altres accions formatives que puguin ser d’interès per sector.

Participació a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS). El Parc Natural del Montseny està treballant d’acord amb els principis de la Carta Europea de Turisme Sostenible i el Servei de Turisme del Consell Comarcal participa als grups de treball i als fòrums. La CETS és una eina de gestió que ajuda a les àrees protegides a millorar contínuament en el desenvolupament de l’activitat turística, tenint en compte les necessitats del medi ambient, la població local i les empreses turístiques locals.

Realització del projecte dels Punts d’Informació Turística. Partint de la xarxa d’oficines de turisme de la província, es cerca dotar a la província de Barcelona del màxim nombre de punts d’informació complementaris on el turista tingui possibilitat de ser informat de l’oferta turística existent, alhora que pugui rebre assistència i suport en l’organització de la seva estada. Els espais que volen ser PIT reben formació assessorament.

Publicitat a i material de difusió. Elaboració de material de difusió i creació de campanyes de publicitat.

USUARIS:

  • Establiments turístics del territori, turistes.
  • Responsables tècnics i polítics dels ajuntaments.
Darrera actualització: 18.04.2018 | 13:14