Serveis de certificació digital

Prestació de serveis de certificació digital a les administracions públiques catalanes i als ciutadans mitjançant idCAT, com a ens que col·labora amb l’Agència Catalana de Certificació.

Emetre, verificar, distribuir, habilitar, renovar i revocar els certificats següents:

Administracions públiques:

 • Certificats personals
  • T-CAT (CPISR-1 + CPX-1): Certificat personal d’identificació i signatura reconeguda i certificat personal xifrat
  • T-CAT amb càrrec (CPISRC-1+CPXC-1): Certificat personal d’identificació i signatura reconeguda amb càrrec i certificat personal de xifrat amb càrrec
  • T-CAT P (CPIXSAC-1): Certificat personal d’identificació, xifrat i signatura avançada amb càrrec, opcional
 • Certificats de dispositiu
  • Certificat de dispositiu de servidor segur (CDS-1)
  • Certificat dispositiu servidor segur extended validation (CDS-1 EV)
  • Certificat de seu electrònica de nivell mig extended validation (CDS-1_SENM)
  • Certificat de dispositiu de servidor segur de controlador de domini (CDSDC-1)
  • Certificats de signatura de programari (CDP-1)
  • Certificat de dispositiu d'aplicació assegurada (CDA-1)
  • Certificat de Segell electrònic (CDA-1 SENM)

Ciutadania:

 • Certificats personals
  • CPIXSA de classe 2, mitjançant l'idCAT que és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a internet.

Usuaris:

Els ens locals de la comarca i els ciutadans; en el cas dels certificats de personal serà tot el personal dels ens locals.

Darrera actualització: 18.04.2018 | 11:40