Sistema d'Informació Geogràfica (SIG)

És una eina informàtica pensada per facilitar la gestió de la informació territorial, que ens permet interrelacionar o integrar informació sobre diferents fenòmens o elements territorials basant-se en la seva localització i relacions en l’espai, amb estructuració per capes temàtiques com pot ser, la xarxa viària, la xarxa hidrogràfi ca, l’altitud o d’altres.

  • Possibilitat d’encreuament d’aquestes dades, per tal de facilitar la tasca i donar una nova eina de treball i d’informació.
  • Informació fàcilment accessible i amb possibilitat d’encreuament sobre les rutes de transport escolar, cercador d’empreses del Vallès Oriental, inventari de camins i d’altres.

Usuaris:

És una eina de treball interna que permet l’accés d’usuaris externs a una part de la informació.

Darrera actualització: 18.04.2018 | 11:42