Suport a la prevenció d’incendis forestal

Cooperar amb els ens locals per donar suport en matèria de prevenció d’incendis forestals a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de la comarca.

  • Donar suport a les ADF de la comarca i a la Federació d’ADF del Vallès Oriental.
  • Coordinació dels treballs de prevenció d’incendis forestals i de millora de la xarxa veïnal i rural de camins en municipis de muntanya amb les actuacions desenvolupades per les ADF
  • Donar suport als ajuntaments en les actuacions en matèria de prevenció d’incendis forestals.
  • Col·laborar i fer el seguiment dels treballs desenvolupats per la persona tècnica forestal de la Federació d’ADF del Vallès Oriental.

Usuaris:

Les agrupacions de defensa forestal (ADF) de la comarca.

Darrera actualització: 18.04.2018 | 11:52