Suport a les funcions locals d’autoprotecció relatives a les instal·lacions, centres, establiments o dependències

Cooperar amb els ens locals per millorar l’eficiència en l’ús de l’energia i donar suport al procés de contractació en el marc del mercat liberalitzat d’energia elèctrica.

  • Redacció de plans d’autoprotecció de les activitats i centres de titularitat municipal inclosos en l’àmbit del Decret 82/2010.
  • Informe sobre l’homologació dels plans d’autoprotecció de les instal·lacions, centres, establiments o dependències d’interès per a la protecció civil local.
  • Assessorament als ajuntaments en la resta de funcions atribuïdes per la normativa d’autoprotecció

Usuaris

Els ajuntaments de la comarca que convinguin l'assistència tècnica del Consell Comarcal.

Darrera actualització: 18.04.2018 | 14:45